Junta Directiva

Els membres de la Junta són els següents:

President d’honor: Alexandre Olivar i Daydí (†)
President i responsable de publicacions: Miquel dels Sants Gros i Pujol
Secretari: Marc Sureda i Jubany
Vocals: Sebastià Janeras i Vilaró, Montserrat Pagès Paretas i Cristina Godoy Fernández
Delegat de l’IEC: Josep Maria Nolla i Brufau