Publicacions

A més de l’activitat individual dels membres, la Societat té com a empresa col·lectiva la publicació científica periòdica Miscel·lània Litúrgica Catalana, que sol aparèixer a la tardor de cada any i conté treballs dels membres i d’alguns col·laboradors. Quant a l’edició de textos d’una certa extensió, la Societat ha creat la Biblioteca Litúrgica Catalana, d’una activitat, però, molt més reduïda, com és natural.