Socis

Actualment integren la Societat vint-i-cinc membres, dels quals set resideixen fora de Catalunya. Per a formar-ne part, cal haver publicat treballs científics sobre aquest camp d’estudi i haver estat presentat per tres membres, que sotmeten l’acceptació del candidat a una votació secreta de la Societat reunida en sessió plenària.

Per la complexitat de l’àmbit litúrgic, els membres de la Societat procedeixen d’un ampli camp d’especialitats: edició de textos, historiografia, musicologia, arqueologia, història de l’art, orientalística, patrologia, arxivística, pietat popular, etc.